Taijiwuxigong

Taijiwuxigong® bestaat uit korte, op zichzelf staande oefeningen.  Het is een diepgaand systeem voor zelfgenezing, waarvan iedereen al na korte tijd de weldaad kan ervaren.

De taijiwuxigong® oefeningen zijn uitermate geschikt om de lichaamshouding te corrigeren en de wervelkolom te versterken, door de ruimte tussen de wervels te openen. We werken ook aan een algehele verhoging van de flexibiliteit in alle gewrichten. 

Langdurig aangehouden slechte houdingen resulteren in bijkomende spanningen.  Fysieke en emotionele spanningen vormen samen twee vicieuze cirkels die elkaar beïnvloeden en versterken bij de ontwikkeling van allerlei ziekteverwekkende factoren (binqi).

In taijiwuxigong® wordt gebruikt gemaakt van 2 soorten oefeningen :  spontane bewegingskracht en daoyin.

Spontane bewegingen worden opgewekt door het aannemen van een speciale houding (wuxistand), die de verbinding met de opwaartse aarde- of groeikracht mogelijk maakt.  Deze kracht helpt om het energiecentrum in de onderbuik (dantian) te activeren.  In een latere ontwikkelingsfase doet de dantian het lichaam bewegen. Het zelfregulerend mechanisme van het lichaam wordt geactiveerd.

Daoyin zijn eenvoudige bewegingsoefeningen die de verschillende gewrichten in het lichaam en vooral de wervelkolom openen en helpen om de ziekteverwekkende factoren af te voeren, hoofdzakelijk via de handen en de voeten.

Deze oefeningen helpen om de meridianen en de energetische kanalen te openen.