Buqi

De grondlegger van het Buqi® systeem is Dr. Shen.

Het is een krachtig behandelsysteem dat bestaat uit overdracht van gezondheidsinformatie door vibratiekracht, spontane bewegingskracht en mentale kracht en ook oefentherapie.

Het belangrijkste doel is het doorbreken van de dubbele vicieuze cirkel :  slechte lichaamshouding en mentale spanning.  De sleutels hiervoor zijn het verwijderen van ‘binqi’  –  dit zijn restproducten van het metabolisme  van zowel lichamelijke als van mentale en emotionele aard –  en het verbeteren van de lichaamshouding.  Op die manier wordt het natuurlijk zelfhelingsproces gestimuleerd. 

Ook worden aanvullende oefeningen aangeleerd.